Vzdělávání 2024


Izolace a nátěry - podmínky, provádění, kontrola

Osnova školení – obsah:
1) Funkce izolačních systémů potrubí.
2) Přehled izolací a izolačních materiálů – tovární izolace a materiály pro izolování na stavbě.
3) Technologické postupy aplikace.
4) Mechanická ochrana izolací.
5) Kontrola izolací před a po zahrnutí potrubí.
6) Nejčastější příčiny selhání izolací.

Lektor: Ing. Otakar Člupek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
7. 2. 2024 od 9:00 hod. MS TEAMS – online

Místo konání:
MS TEAMS – online

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2023

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2024.

Novelizace ČSN 38 6405 - dopady na bezpečnost při provozu, montážích a opravách plynových zařízení

Osnova školení – obsah:
1) souvislosti ČSN s novými legislativními požadavky
2) upřesnění požadavků na montáže a opravy plynových zařízení
3) osoba odpovědná za provoz v souvislostech
4) nové možnosti provozovatelů plynových zařízení
5) detailní požadavky na revizního technika plynových zařízení

Lektor: Ing. Karel Hnízdil

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Revizní technici, montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
8. 2. 2024 od 9:00 hod. Praha
21. 2. 2024 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2023

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2024.

Výstavba plynovodů z oceli

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Těžba, výroba a distribuce plynu
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
5. 2. 2024 od 9:00 hod. Praha
19. 2. 2024 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2023

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2024.

Výstavba plynovodů z plastů, propoje

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
6. 2. 2024 od 9:00 hod. Praha
20. 2. 2024 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2023

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2024.