Projekty ESF

Finanční prostředky Evropského sociálního fondu umožňují členské základně ASPP odborným vzděláváním svých pracovníků neustále zvyšovat svou adaptabilitu a konkurenceschopnost.

Na konci roku 2013 ukončila ASPP realizaci již třetího projektu na vzdělávání s názvem „Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP“, ve kterém využilo možnost proškolení v různých odbornostech celkem 2 148 absolventů.

Představenstvo ASPP se bude snažit získat v dalším období finanční prostředky z evropských fondů nejen na vzdělávání zaměstnanců svých členů, ale také na další aktivity.