Vzdělávání 2020

Montér plynovodů z plastů

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování, navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Ing. František Humhal

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
04. 02. 2020 od 9.00 hod. Praha
10. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna
11. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2019

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2020.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Materiály, trubky a jejich výroba
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek ml.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
05. 02. 2020 od 9.00 hod. Praha
12. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna
13. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2019

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2020.


Plynovodní přípojky v DS GasNet

Školená témata – obsah:
Budování plynovodních přípojek místních sítí na distribuční soustavě společnosti GasNet
(TPG 702 01, TPG 934 01, TPG 704 01, interní řídící dokumentace GN/GS)

1) Obecná informace o budování PZ na místní síti (do 4bar), pro DSO GasNet
2) Pravidla GasNet pro vymísťování HUP na hranici pozemků
3) Plynovodní přípojka z PE na distribuční soustavě společnosti GasNet
4) Prostorová norma ČSN 73 6005, Ochranná a Bezpečnostní pásma plynovodů
5) Prevence poškození PZ třetí stranou

Lektor: Ing. František Humhal

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
18. 02. 2020 od 9.00 hod. Praha
25. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2019

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2020.


Průmyslové plynovody. Projektová dokumentace

Školená témata – obsah:
1) Legislativa, historie, vývoj
2) Evropská norma ČSN EN15001-1,2
3) Technické pravidlo TPG 703 01, rozdělení, použití
4) Projekce, certifikáty materiálů,
5) Výstavba průmyslových plynovodů, čistění, zkoušení
6) Poruchy, závady, příčiny při provozování průmyslových plynovodů
7) Provozní dokumentace průmyslových plynovodů.
8) Workshop – řízená diskuze projektantů se zhotoviteli

Lektor: Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
19. 02. 2020 od 9.00 hod. Praha
26. 02. 2020 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2019

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2020.