Vzdělávání 2018

Montér plynovodů z plastů

Školená témata – obsah:

1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) Práce pod plynem – balonování, stoplování, navrtávání

Lektoři: Petr Sochůrek ml., Miroslav Stehlík

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
30. 1. 2018 od 9.00 hod. Praha
06. 2. 2018 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2017

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2018.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:

1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Materiály, trubky a jejich výroba
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z oceli
6) Práce pod plynem – balonování, stoplování, navrtávání

Lektoři: Petr Sochůrek ml., Miroslav Stehlík

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
31. 1. 2018 od 9.00 hod. Praha
07. 2. 2018 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2017

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2018.


Manažerské dovednosti vedoucího stavby a mistra

Školená témata – obsah:

1) Firemní kultura a image
2) Efektivní osobní a profesní verbální komunikace
3) Konflikt management
4) Technika zvládnutí negativní emoce
5) Praktická cvičení, testy, modelové situace
6) Řešení konkrétních situací na stavbě

Lektoři: Dr. Josef Polena

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
vedoucí staveb, mistři, střední vedoucí pracovníci

Termín konání:
13. 2. 2018 od 9.00 hod. Praha
20. 2. 2018 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2017

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2018.


Novela Stavebního zákona a prováděcí vyhlášky

Školená témata – obsah:
1) Novela stavebního zákona z pohledu plynárenství
2) Novela souvisejících zákonů
3) Novelizace prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu
a. vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
b. vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Lektoři: Ing. František Fejgl

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
vedoucí staveb, obchodníci, technici

Termín konání:
14. 2. 2018 od 9.00 hod. Praha
21. 2. 2018 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2017

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2018.