Vzdělávání 2017

Rozpočty staveb – změny v ceníku 23M, montáže a zemní práce

Školená témata – obsah:

Rozpočtování s cenovou soustavou ÚRS,

Aktualizace položek,

Práce s položkami CS ÚRS v oblasti plynárenství –   Zemní práce,  Montážní práce, VTL

Lektor: Ing. Václav Zach – ÚRS Praha

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
rozpočtáři, technici, stavbyvedoucí

Termín konání:
31. 1. 2017 od 9.00 hod. Praha
07. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 19. 12. 2016

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2017.


Montér plynovodů z plastů

Školená témata – obsah:

1) Základní vlastnosti přepravovaných médií

2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů

3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar

4) Práce s nebezpečím výbuchu plynu

5) Zkoušení plynovodů z PE

6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici

Lektoři:

Petr Sochůrek ml.

(Opakování je matka moudrosti a sdělená starost – poloviční starost. Probereme co je nového a na co především si je třeba dávat pozor!)

Termín konání:
1. 2. 2017 od 9.00 hod. Praha
8. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 19. 12. 2016

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2017.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:

1) Základní vlastnosti přepravovaných médií

2) Materiály, trubky a jejich výroba

3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar

4) Práce s nebezpečím výbuchu plynu

5) Zkoušení a sušení plynovodů

6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

7) Stoplování a balónování

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici

Lektoři:

Petr Sochůrek ml.

(Opakování je matka moudrosti a sdělená starost – poloviční starost. Probereme co je nového a na co především si je třeba dávat pozor!)

Miroslav Stehlík – FASTRA s.r.o.

Termín konání:
2. 2. 2017 od 9.00 hod. Praha
9. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 19. 12. 2016

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2017.


Odběrná plynová zařízení

Školená témata – obsah:

 • Všeobecné povinnosti zhotovitelů plynárenských a odběrných plynových zařízen
 • Plynárenská zařízení – materiály a výstavba
 • Odběrná plynová zařízení – materiály a výstavba
 • Právní odpovědnost zhotovitelů plynárenských a odběrných plynových zařízení z pohledu soudního znalce.

Lektor: Ing. Jaroslav Beránek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, příprava výroby, dozoři

Termín konání:
14. 2 2017 od 9.00 hod. Praha
21. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 19. 12. 2016

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2017.


Rozpočty u Standardních výkonů, Standardy BOZP, Dokumentace staveb – stavební deník

Školená témata – obsah:

 Rozpočty standardních výkonů pro GridServices, s.r.o., člena innogy

 • Opravy
 • Standardy BOZP na staveništích staveb PZ GridServices, s.r.o., člena innogy
 • Minimální rozměrové nároky na montážní jámy
 • Vybavení OOPP na staveništi
 • Zajištění staveniště
 • Zajištění stěn výkopů
 • Dokumentace staveb PZ GridServices, s.r.o., člena innogy
 • Legislativní požadavky na vedení stavebního deníku
 • Požadavky v metodice a obchodních podmínkách SoD GridServices, s.r.o., člena innogy
 • Elektronický stavební deník na stavbách PZ GridServices, s.r.o., člena innogy
 • Poznatky z kontrol vedení stavebních deníků na stavebách PZ GridServices, s.r.o., člena innogy

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
stavbyvedoucí a technici

Lektoři:

Ing. David Petr – innogy

Ing. Petr Slavík – innogy

Mgr. Libor Mikulica – innogy

 Termín konání:
15. 2. 2017 od 9.00 hod. Praha
22. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna – JIŽ OBSAZENÝ

 1. 2. 2017 od 9.00 hod. Zastávka u Brna