Vzdělávání 2022


Montér plynovodů z plastů, propoje

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Ing. František Humhal

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
18. 1. 2022 od 9:00 hod. Praha
3. 2. 2022 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Těžba, výroba a distribuce plynu
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek ml.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
19. 1. 2022 od 9:00 hod. Praha
2. 2. 2022 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.


Izolace a nátěry – podmínky, provádění, kontrola

Osnova školení – obsah:
1) Funkce izolačních systémů potrubí.
2) Přehled izolací a izolačních materiálů – tovární izolace a materiály pro izolování na stavbě.
3) Technologické postupy aplikace.
4) Mechanická ochrana izolací.
5) Kontrola izolací před a po zahrnutí potrubí.
6) Nejčastější příčiny selhání izolací.

Lektor: Ing. Otakar Člupek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
20. 1. 2022 od 9:00 hod. MS TEAMS – online
4. 2. 2022 od 9:00 hod. MS TEAMS – online

Místo konání:
MS TEAMS – online

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.


Stavbyvedoucí, řízení stavby a elektronizace ve stavebnictví

Osnova školení – obsah:
1) Povinnosti stavbyvedoucího při realizaci stavby z pohledu stavebního zákona
2) Odpovědnost stavbyvedoucího v kontextu vybraných povinností
3) Dokumentace stavby, zásady vedení stavebního deníku,
4) Vliv elektronizace stavebnictví na činnost stavbyvedoucího – elektronický stavební deník, elektronický podpis, elektronické razítko,
5) Smlouva o dílo jako důležitý nástroj řízení a kontroly
6) Nový stavební zákon a jeho vliv do činnosti stavbyvedoucího

Lektor: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, dozor staveb, projektanti

Termín konání:
25. 1. 2022 od 9:00 hod. MS TEAMS – online
8. 2. 2022 od 9:00 hod. MS TEAMS – online

Místo konání:
MS TEAMS – online

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.


Struktura plynárenského řetězce a vlivy jeho složek na bezpečnost zásobování

Osnova školení – obsah:
1. Struktura plynárenského řetězce od vrtu k hořáku
2. Rizikové body:
a) vrty
b) přeprava (potrubí vs. LNG)
c) komprese
d) úprava tlaku
e) distribuční rozvody
f) vnitřní rozvody
3. Požadované materiály
4. Defekty plynovodů ve vztahu k přepravě

Lektor: Ing. Petr Crha, CSc.

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři a technici, příprava výroby, dozor stavby, management

Termín konání:
26. 1. 2022 od 9:00 hod. Praha
9. 2. 2022 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.


Školení vedoucích akcí a jejich přínos k bezpečnosti práce

Osnova školení – obsah:
1) Kvalita školení VA a ověřování znalostí
2) Klíčové znalosti z pohledu prevence mimořádných událostí
3) Zkušenosti z kontrol prací na PZ v roce 2021
4) Bezpečná rutina jako základ prevence úrazů

Lektor: Libor Mikulica

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, dozor staveb, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
27. 1. 2022 od 9:00 hod. Praha
10. 2. 2022 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2021

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2022.