Vzdělávání 2019

Montér plynovodů z plastů

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování, navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek ml.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
05. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
12. 02. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Materiály, trubky a jejich výroba
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Ing. Libor Hynek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
20. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
13. 02. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.


Propoje

Školená témata – obsah:
1) Požadavky pro práci na PZ pod přetlakem plynu
• Podmínky prací
• Kvalifikace pracovníků
• Základní bezpečnostní aspekty
2) Principiální řešení propojovacích prací
3) Navrtávání potrubí pod tlakem plynu
4) Možnosti přechodného přerušení průtoku plynu v potrubí
5) Technologie používané pro provádění přechodného přerušení průtoku plynu v potrubí
• Balonování
• Stoplování
• Ostatní technologie
6) Provádění propojovacích prací
7) Kontroly propojovacích prací
8) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Ing. Lubomír Šimáček

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
07. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
14. 02. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.


Regulátory tlaku plynu

Školená témata – obsah:
1) Zemní plyn – vlastnosti, těžba, tranzit
2) Video / foto
3) Výklad pojmu „odpovědnost“
4) Technické normy a TPG
5) Typy kontrol. Postup průběhu kontrol
6) Názvosloví
7) Regulátory tlaku plynu – typy
8) Projekt: Manhattan

Lektor: Ing. František Brůha – GMR GAS s.r.o.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
19. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
26. 02. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.


Tvorba cen a Rozpočty staveb

Školená témata – obsah:
1) Nové pojetí cenové soustavy ÚRS
2) Komerční varianta cenové soustavy
3) Směrná varianta cenové soustavy a její vztah na rozpočtování v režimu veřejných zakázek
4) Vyhláška č. 169/2016 Sb. O za-dávání veřejných zakázek
5) Metodika tvorby R-položek

Lektor: Ing. Václav Zach – ÚRS

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 0 bodů

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
06. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
27. 02. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.


Obchodní dovednosti

Školená témata – obsah:
1) Nový občanský zákoník – opakování dříve školené matérie
2) Novelizace nového občanského zákoníku a příslušná judikatura čtyři roky po nabytí účinnosti zákona
3) Zákon o obchodních korporacích – opakování dříve školené matérie
4) Novelizace zákona o obchodních korporacích a příslušná judikatura čtyři roky po nabytí účinnosti zákona
5) Úvod do soft skills, základy komunikace s klientem a obchodním partnerem, různé způsoby jednání vedoucí k úspěšnému sjednání kontraktu a úspěšnému řešení pohledávky.
6) Asertivní jednání a jeho výhody.

Lektor: Mgr. Martin Soukup

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 0 bodů

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
21. 02. 2019 od 9.00 hod. Praha
06. 03. 2019 od 9.00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2018

Vložné:
1 452, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 726, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2019.