Vzdělávání 2023


Elektronizace ve stavebnictví - elektronické přejímky investičních staveb společnosti GasNet

Osnova školení – obsah:
1) Požadavky GasNet na elektronické přejímky staveb
2) Elektronický podpis
3) Elektronické autorizační razítko
4) Elektronický stavební deník
5) Centrum staveb
6) Portál DPO – přejímky, dokumenty pro zhotovitele staveb
7) Požadavky na dokumenty elektronické přejímky
– Formát dokumentů (pdfA)
– Povinnost dokumentů
– Podpisy – náležitosti, viditelnost
– Konkretizace dokumentů pro stavbu
8) Elektronická přejímka – ukázka
– Založení přejímky
– Předkontrola dokumentů přejímky
– Schválení přejímky technikem realizace staveb
– Oprava zamítnuté přejímky
9) Dostupnost dokumentů po přejímce stavby – fakturace
10) Digitální přejímky 2022 (množství, počty dokumentů)
11) Nejčastější otázky a odpovědi – zkušenosti z 2022
12) Diskuse

Lektor: Simona Havlová

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Dozor stavby, vedoucí akcí

Termín konání:
6. 2. 2023 od 9:00 hod. Praha
21. 2. 2023 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.

Izolace a nátěry - podmínky, provádění, kontrola

Osnova školení – obsah:
1) Funkce izolačních systémů potrubí.
2) Přehled izolací a izolačních materiálů – tovární izolace a materiály pro izolování na stavbě.
3) Technologické postupy aplikace.
4) Mechanická ochrana izolací.
5) Kontrola izolací před a po zahrnutí potrubí.
6) Nejčastější příčiny selhání izolací.

Lektor: Ing. Otakar Člupek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
2. 2. 2023 od 9:00 hod. MS TEAMS – online

Místo konání:
MS TEAMS – online

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.

Školení revizních techniků pro oblast výstavby plynovodů a přípojek

Osnova školení – obsah:
Revizní technik plynových zařízení a nové požadavky právních předpisů v oboru
– změny ve výkonu profese RT
– nové možnosti práce RT
– nové požadavky na revizní zprávy a na záznamy o kontrolách a zkouškách
– spolupráce RT s provozovateli PZ.

Lektor: Ing. Karel Hnízdil

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Revizní technici

Termín konání:
7. 2. 2023 od 9:00 hod. Praha
22. 2. 2023 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.

Výstavba plynovodů z oceli

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Těžba, výroba a distribuce plynu
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
31. 1. 2023 od 9:00 hod. Praha
14. 2. 2023 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.

Výstavba plynovodů z plastů, propoje

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
1. 2. 2023 od 9:00 hod. Praha
15. 2. 2023 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.

Workshop k zákonu 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Osnova školení – obsah:
1. Vymezení pojmů pro účely zákona 250/2021 Sb.
2. Činnost pověřené organizace
3. Změny ve vydávání osvědčení a oprávnění
4. Povinnosti provozovatelů VTZ
5. Zrušené právní předpisy

Lektor: Ing. Anna Vágnerová

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Vedoucí pracovníci firem

Termín konání:
8. 2. 2023 od 9:00 hod. Praha
23. 2. 2023 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2022

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2023.