• darkblurbg
  Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

  Vítáme Vás
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
  Finanční prostředky Evropského sociálního fondu
  umožňují členské základně ASPP
  odborným vzděláváním
  svých pracovníků neustále zvyšovat
  svou adaptabilitu a konkurenceschopnost.

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

ASPP je profesním spolkem fyzických a právnických osob, které mají sídlo nebo bydliště na území ČR a provozují podnikatelskou nebo vzdělávací činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů.